Prekladač / Translator
POBOČKA BRATISLAVA -20% ZĽAVA NA VŠETKY VOZIDLÁ

Ako dezinfikujeme vozidlá po klientoch kvôli bezpečnosti

Dezinfekcia je v momentálnej dobe veľmi vzácna aj napriek tomu, že jej je nedostatok. Rovnako ako sa ľudia chránia pred baktériami rúškami a dezinfekčnými prostriedkami, je potrebné chrániť aj vozidlá, v ktorých jazdíme my.

Zákerný COVID-19 narušil všetky naše plány a aktivity. Cestovať však je stále pre niektorých nevyhnutnosť. Chceme Vám priblížiť a poukázať, ako správne dezinfikujeme naše automobily, ktoré sú vždy pripravené pre Vaše služby k spokojnosti a hlavne k zachovaniu bezpečnosti pred tichým vírusom.

Koronavírus sa prenáša veľmi ľahko a rýchlo. Stačí, ak sa dotknete predmetu, ktorého sa predtým dotkol prenášač, následne sa dotknete tváre, očí, nosa, a môžete sa ihneď nakaziť. To platí aj v čase, ak používate na tvári rúško, ktorého sa dotknete infekčnými rukami pred ich dezinfekciou. Našim cieľom je teda očistiť všetky miesta, každý centimeter vo vozidle, kde by sa potenciálna nákaza mohla skrývať.

Aká je naša príprava ?
Na čistenie interiéru auta dbáme na kvalitné materiály (rukavice, rúška a certifikované dezinfekčné prostriedky), ktoré okamžite zlikvidujú nákazu.

Najviac nákaz sa nachádza za volantom. Na ňom sa aj bežne, nielen v čase koronavírusu, nachádza najviac baktérií a nečistôt. Je to hlavný kontaktný bod šoféra s autom, vzhľadom k tomu je logické, že mu treba venovať najväčšiu pozornosť! Šoféri by mali používať jednorázové ochranné rukavice, ktoré si vymieňajú po každej jazde a ochranné rúška na tvári.

Nezabúdajme na ďalšie kontaktné body: radiacu páku, páčky smeroviek, štartovacie tlačidlo (aj kľúčik) a displej.

Dôraz kladieme aj na všetky kľučky dverí a madlá, z oboch strán. Umývajú sa aj vo „vytiahnutom“ stave, aby sme sa dostali do každého zákutia.

V neposlednej rade nezabúdame ani na kufor, ktorý je tak isto považovaný za vysokého prenášača baktérií. Vonkajším kľučkám venujeme veľa pozornosti, nakoľko sú využívané najviac.

Po všetkých detailných krokoch je vozidlo čisté a bezpečne pripravené na ďalšiu jazdu pre zákazníka. Pre zachovanie bezpečnosti je potrebné, aby klient dbal na nastupovanie vždy s čistými, vydezinfikovanými rukami pred každou jazdou.

Veľa šťastných a bezpečných kilometrov.

Top