Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Fakturačné údaje spoločnosti

MK CAR, s.r.o.
Sídlo: Bitarová 301, 010 04 Bitarová
IČO: 36 438 821
DIČ: 2022121332
IČ DPH: SK2022121332

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 17071/L

Bankové spojenie:
Názov banky: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Tatra banka: SK94 3000 0000 0000 0029 6657
SWIFT kód banky: SLZBSKBA

Top