Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Žilina - centrálny dispčing pre celú SR a zahraničie

Žilina - centrálny dispčing pre celú SR a zahraničie
Predstavujeme Vám miesto, ktoré je dušou našej firmy.
Žilina - central dispatching for the Slovak Republic and abroad.
We present to you a place that is the soul of our company.

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

Top