Prekladač / Translator
POBOČKA BRATISLAVA -20% ZĽAVA NA VŠETKY VOZIDLÁ

Nižšia stredná trieda - Hyundai i30

Užite si špičkovú bezpečnosť, účinné motory a vďaka moderným technológiám aj premyslené pohodlie.

Lower middle class - Hyundai i30
Enjoy top safety, efficient engines and, thanks to modern technologies, thoughtful comfort.

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top