Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Podmienky prenájmu

Súkromná osoba: OP, VP, záloha
Fyzická osoba: OP, VP, záloha, kópia živnostenského listu
Právnicka osoba: OP, VP, záloha, výpis z OR
Minimálny vek vodiča: 23 rokov
Vodič musí mať vodičské oprávnenie minimálne 3 roky.
Trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Dĺžka prenájmu v autopožičovni:
1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla.
V prípade prekročenia 24-hod. formátu sa účtuje do ceny prenájmu ďalší deň na základe cenníka.

Dlhodobý prenájom vozidla znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac.

Cesta do zahraničia:
S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie.

Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Andora, Bielorusko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Irán, Izrael, Maroko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.
Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa.

Ďalšie informácie:
Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je 20€
Pri totálnom znečistení vozidla (kde bude realizované aj tepovanie vozidla) 50 €.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 400€.
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.
Po úhrade ceny prenájmu finančné prostriedky klientovi v prípade nevyužitia prenájmu alebo skrátenia doby prenájmu nevraciame, uhradenú sumu je možné vyčerpať do konca kalendárneho roka, v ktorom bola objednávka naplánovaná vo forme prenájmu rovnakého alebo akéhokoľvek iného vozidla podľa dostupnosti a v rovnakej sume podľa aktuálne platného cenníka.

Ochrana osobných údajov
Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.

Top